Bainistiú Taifead

Bainistiú Taifead

Cuireann Cartlann an Chontae Seirbhísí Bhainistiú Taifead ar fáil d'údarás áitiúil Chontae Phort Láirge.
Tá trí chéim i gceist le taifid.

Reatha: stóráiltear taifid laistigh de na hoifigí agus bíonn gá ar an bhfoireann, go minic, breathnú tríothu ionas go mbeidh siad in ann dul i mbun a gcúraimí laethúla.

Neamhreatha: éiríonn taifid neamhreatha nuair nach gá ach corrúsáid a bhaint astu ionas go bhféadfaí dul i ngleic le dualgais dhlíthiúla nó airgid. Nuair a bhíonn taifid neamhreatha baintear amach as na hoifigí iad agus cuirtear iad, le stóráil, i lárionad taifead.

Cartlann/Fáil réidh le taifid: nuair nach mbíonn gá a thuilleadh le taifid de chuid an údaráis áitiúil, faightear réidh leo... nó, ar an lámh eile, aistrítear go dtí an chartlann iad.Lárionad na dTaifead Lámhleabhar Gnásanna (word .doc, 234 kbs)
Lárionad na dTaifead Lámhleabhar Gnásanna

An Polasaí Náisiúnta um Choimeád

An Polasaí Náisiúnta um Choimeád (nó Coinneáil) do Thaifid de chuid Údarás Áitiúil is ea an Sceideal Taifead a mbaineann Comhairle Contae Phort Láirge úsáid as, i gcomónta le húdaráis áitiúla eile sa tír seo. Sceideal Taifead is ea é, a leagann amach díreach cé chomh fada a mhaireann gach aon chéim den saolré. Ina theannta seo leagann sé amach cé acu ar cheart a fháil réidh le taifid nó, ar an lámh eile, ar cheart iad a sheoladh ar aghaidh go dtí an Chartlann. Leagadh amach an sceideal faoi choimirce ghrúpa oifigeach um shaoráil faisnéise i dteannta cartlannaithe de chuid an údaráis áitiúil agus iad i mbun plé le baill fhoirne ó údaráis áitiúla áirithe eile.

Foilsíodh é seo faoi choimirce an Bhord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil sa bhliain 2002.

Tá cóip den Pholasaí Náisiúnta um Choimeád do Thaifid de chuid Údarás Áitiúil ar fáil ar na laethanta seo ar dhlúthdhiosca don ríomhaire (CD-ROM) ón mBord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

Add | Edit|Direct Edit